Danh sách

Cồn xoa bóp trật đả tinh Vinh Quang

0
Cồn xoa bóp trật đả tinh Vinh Quang - SĐK VND-1713-04 - Dầu xoa - Cao xoa. Cồn xoa bóp trật đả tinh Vinh Quang Cồn thuốc - Ô đầu, Ðại hồi, Ðịa liền, Huyết giác, Quế, Riềng ấm, Thiên niên kiện, Một dược, Mã tiền, Tinh dầu Long não

Xuân nữ bổ huyết cao

0
Xuân nữ bổ huyết cao - SĐK V1282-H12-10 - Thuốc khác. Xuân nữ bổ huyết cao - Đương quy, ích mẫu, hương phụ, xuyên đại hoàng, ngải cứu, phòng đảng sâm, xuyên khung, phục linh..

Tráng thận hải mã hoàn

0
Tráng thận hải mã hoàn - SĐK V836-H12-10 - Thuốc khác. Tráng thận hải mã hoàn Hoàn cứng - Hoài sơn, Thục địa, Thạch hộc, Câu kỷ tử, Ba kích thiên, Táo nhục, Đỗ trọng bắc, Viễn chí, Quế, Mẫu đơn bì

Tráng thận hải mã hoàn

0
Tráng thận hải mã hoàn - SĐK V836-H12-10 - Thuốc khác. Tráng thận hải mã hoàn - Hoài sơn, Thục địa, Thạch hộc, Câu kỷ tử, Ba kích thiên, Táo nhục, Đỗ trọng bắc, Viễn chí, Quế, Mẫu đơn bì

Sơn dương bổ thận

0
Sơn dương bổ thận - SĐK V965-H12-10 - Thuốc khác. Sơn dương bổ thận - Thục địa, Hà thủ ô đỏ, Hoài sơn, Phục linh, Phá cố chỉ, Đỗ trọng, Mẫu đơn bì, Trạch tả, Câu kỷ tử, Ngũ vị tử

Song môn bách bộ

0
Song môn bách bộ - SĐK V966-H12-10 - Thuốc khác. Song môn bách bộ - Bách bộ, bách hợp, mạch môn, địa cốt bì, sa sâm, tang bạch bì, phục linh, ý dĩ nhân

Phong bại tê thấp

0
Phong bại tê thấp - SĐK V1221-H12-10 - Thuốc khác. Phong bại tê thấp - Độc hoạt, Hy thiêm thảo, Đỗ trọng, Ngũ gia bì, Thiên niên kiện, Phòng đảng sâm, Tục đoạn, Đương qui, Xuyên khung, Ngưu tất