Danh sách

Long đởm mát gan giải độc hoàn

0
Long đởm mát gan giải độc hoàn - SĐK V659-H12-10 - Thuốc khác. Long đởm mát gan giải độc hoàn Viên hoàn cứng - Long đởm thảo, Hoàng cầm, Sài hồ, Trạch tả, Mộc thông, Xa tiền tử, Chi tử

Long đởm mát gan giải độc hoàn

0
Long đởm mát gan giải độc hoàn - SĐK V659-H12-10 - Thuốc khác. Long đởm mát gan giải độc hoàn - Long đởm thảo, Hoàng cầm, Sài hồ, Trạch tả, Mộc thông, Xa tiền tử, Chi tử,..

Độc hoạt tê thấp cốt thống đơn

0
Độc hoạt tê thấp cốt thống đơn - SĐK V656-H12-10 - Thuốc khác. Độc hoạt tê thấp cốt thống đơn Viên hoàn cứng - Độc hoạt, Tang ký sinh, Đỗ trọng, Ngưu tất, Tế tân, Tần giao, Phục linh, Xuyên khung, Quế, Phòng phong

Độc hoạt tê thấp cốt thống đơn

0
Độc hoạt tê thấp cốt thống đơn - SĐK V656-H12-10 - Thuốc khác. Độc hoạt tê thấp cốt thống đơn - Độc hoạt, Tang ký sinh, Đỗ trọng, Ngưu tất, Tế tân, Tần giao, Phục linh, Quế, Phòng phong, Xuyên khung,..

Cúc hoa tỵ viêm đơn

0
Cúc hoa tỵ viêm đơn - SĐK V796-H12-10 - Thuốc khác. Cúc hoa tỵ viêm đơn Hoàn cứng - Cúc hoa, phòng phong, kinh giới, tiền hồ, bạch chỉ, tế tân, quế, cam thảo

Cúc hoa tỵ viêm đơn

0
Cúc hoa tỵ viêm đơn - SĐK V796-H12-10 - Thuốc khác. Cúc hoa tỵ viêm đơn - Cúc hoa, Phòng phong, Kinh giới, Tiền hồ, Bạch chỉ, Tế tân, Quế, Cam thảo

Bảo hoà tiêu tích giải phì hoàn

0
Bảo hoà tiêu tích giải phì hoàn - SĐK V657-H12-10 - Thuốc khác. Bảo hoà tiêu tích giải phì hoàn Viên hoàn cứng - Sơn trà, Phục linh, La bặc tử, Trần bì, Bán hạ, Liên kiều, Chỉ thực, Cau, Đại hoàng, Sa nhân

Bảo hoà tiêu tích giải phì hoàn

0
Bảo hoà tiêu tích giải phì hoàn - SĐK V657-H12-10 - Thuốc khác. Bảo hoà tiêu tích giải phì hoàn - Sơn tra, Phục linh, La bặc tử, Trần bì, Bán hạ, Liên kiều, Chỉ thực, Cau, Đại hoàng, Sa nhân