Danh sách

Thanh can giải độc hoàn

0
Thanh can giải độc hoàn - SĐK V1461-H12-10 - Thuốc khác. Thanh can giải độc hoàn - Lá muồng trâu, thiên hoa phấn, long đởm, kim ngân hoa, thổ phục linh, ngưu bàng tử, hoàng cầm, liên kiều, bồ công anh, hoàng bá