Danh sách

Phong thấp tê bại đơn

0
Phong thấp tê bại đơn - SĐK V1067-H12-10 - Thuốc khác. Phong thấp tê bại đơn - Đỗ trọng, Ngũ gia bì chân chim, Địa cốt bì, Uy linh tiên, Độc hoạt, Ngưu tất, Mộc qua, Quế chi

Phong thấp tê bại tán

0
Phong thấp tê bại tán - SĐK V1068-H12-10 - Thuốc khác. Phong thấp tê bại tán - Đỗ trọng, Ngũ gia bì chân chim, Địa cốt bì, Uy linh tiên, Độc hoạt, Ngưu tất, Mộc qua, Quế chi