Danh sách

Thuỷ xương ô kim hoàn

0
Thuỷ xương ô kim hoàn - SĐK V199-H12-10 - Thuốc khác. Thuỷ xương ô kim hoàn Hoàn mềm - Sinh địa, Phục linh, huyền hồ sách, ô dược, Ðào nhân, ích mẫu, Hồng hoa

Thuỷ xương ô kim hoàn

0
Thuỷ xương ô kim hoàn - SĐK V199-H12-10 - Thuốc khác. Thuỷ xương ô kim hoàn - Sinh địa, Phục linh, huyền hồ sách, ô dược, Đào nhân, ích mẫu, Hồng hoa...

Thần hiệu Phong thấp hoàn

0
Thần hiệu Phong thấp hoàn - SĐK V198-H12-10 - Thuốc khác. Thần hiệu Phong thấp hoàn Viên hoàn cứng - Ðộc hoạt, tế tân, Phòng phong, quế, tân giao, tang ký sinh, đỗ trọng, Ngưu tất

Thần hiệu phong thấp hoàn

0
Thần hiệu phong thấp hoàn - SĐK V198-H12-10 - Thuốc khác. Thần hiệu phong thấp hoàn - Độc hoạt, tế tân, phòng phong, quế, tân giao, tang ký sinh, đỗ trọng, ngưu tất..