Danh sách

Zidenol

0
Zidenol - SĐK VD-3351-07 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Zidenol Viên nén - Gliclazide

Edafine

0
Edafine - SĐK VD-25083-16 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Edafine Viên nén bao phim - Sildenafil (dưới dạng Sildenafil citrat) 50mg
Thuốc Meeredi - SĐK VD-18899-15

Meeredi

0
Meeredi - SĐK VD-18899-15 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Meeredi Viên nén - Mifepriston 10 mg

Adagrin – 50mg

0
Adagrin - 50mg - SĐK VD-5351-08 - Thuốc khác. Adagrin - 50mg Viên bao phim - Sildenafil citrat

Lamivudin 150 ICA

0
Lamivudin 150 ICA - SĐK VD-13716-11 - Thuốc khác. Lamivudin 150 ICA Hộp 1 chai x 60 viên nén bao phim - Lamivudin 150 mg

Novira

0
Novira - SĐK VD-28773-18 - Thuốc đường tiêu hóa. Novira Viên nén - L-Ornithine-L-Aspartate 150 mg

Zidimet

0
Zidimet - SĐK VD-3352-07 - Thuốc tim mạch. Zidimet Viên nén bao phim - Trimetazidine

Normostat

0
Normostat - SĐK VD-24074-16 - Thuốc tim mạch. Normostat Viên nén bao phim - Atorvastatin (dưới dạng Atorvastatin calcium) 20 mg

Liponil

0
Liponil - SĐK VD-29616-18 - Thuốc tim mạch. Liponil Viên nén bao phim - Simvastatin 10 mg

Liponil

0
Liponil - SĐK VD-29617-18 - Thuốc tim mạch. Liponil Viên nén bao phim - Simvastatin 20 mg