Danh sách

Cồn xoa bóp Bến Tre

0
Cồn xoa bóp Bến Tre - SĐK VNA-1253-03 - Dầu xoa - Cao xoa. Cồn xoa bóp Bến Tre Cồn thuốc - Camphor, Methyl salicylate, Tinh dầu bạc hà, cồn quế

Metronidazol 250mg

0
Metronidazol 250mg - SĐK VNA-3303-00 - Khoáng chất và Vitamin. Metronidazol 250mg Viên nén bao phim - Metronidazole
Thuốc Mekociprox 500mg - SĐK VNB-1273-02

Mekociprox 500mg

0
Mekociprox 500mg - SĐK VNB-1273-02 - Khoáng chất và Vitamin. Mekociprox 500mg Viên nén bao phim - Ciprofloxacin

Prednisolon 5mg

0
Prednisolon 5mg - SĐK VNA-4350-01 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Prednisolon 5mg Viên nén - Prednisolone

Dexamethason 0,5mg

0
Dexamethason 0,5mg - SĐK V852-H12-05 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Dexamethason 0,5mg Viên nén - Dexamethasone acetate

Dexacin

0
Dexacin - SĐK GC-0010-06 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Dexacin Viên nén - Dexamethasone

Dexacin

0
Dexacin - SĐK GC-0011-06 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Dexacin Viên nén - Dexamethasone

Dexacin 0,5mg

0
Dexacin 0,5mg - SĐK V851-H12-05 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Dexacin 0,5mg Viên nén - Dexamethasone

Dexacin 0,5mg

0
Dexacin 0,5mg - SĐK VNA-4562-01 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Dexacin 0,5mg Viên nén - Dexamethasone

Dexamethason

0
Dexamethason - SĐK GC-0012-06 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Dexamethason Viên nén - Dexamethasone