Danh sách

Mebendazol 100mg

0
Mebendazol 100mg - SĐK VNB-0252-02 - Khoáng chất và Vitamin. Mebendazol 100mg Viên nén bao phim - Mebendazole

Isoniazid 300mg

0
Isoniazid 300mg - SĐK VNB-1355-04 - Khoáng chất và Vitamin. Isoniazid 300mg Viên nén - Isoniazide

Isoniazid 100mg

0
Isoniazid 100mg - SĐK VNB-1354-04 - Khoáng chất và Vitamin. Isoniazid 100mg Viên nén - Isoniazide

Innamox 500mg

0
Innamox 500mg - SĐK VD-1431-06 - Khoáng chất và Vitamin. Innamox 500mg Viên nang - Amoxicilline

Imexin 250mg

0
Imexin 250mg - SĐK VNB-0596-03 - Khoáng chất và Vitamin. Imexin 250mg Viên nang - Cephalexin

Imexin 500mg

0
Imexin 500mg - SĐK VNB-0597-03 - Khoáng chất và Vitamin. Imexin 500mg Viên nang - Cephalexin

Imeclor 125

0
Imeclor 125 - SĐK VNB-0048-02 - Khoáng chất và Vitamin. Imeclor 125 Thuốc cốm - Cefaclor
Thuốc Imeclor 250 - SĐK VNB-1247-02

Imeclor 250

0
Imeclor 250 - SĐK VNB-1247-02 - Khoáng chất và Vitamin. Imeclor 250 Viên nang - Cefaclor
Thuốc Imedroxil 250 - SĐK VD-1430-06

Imedroxil 250

0
Imedroxil 250 - SĐK VD-1430-06 - Khoáng chất và Vitamin. Imedroxil 250 Thuốc bột uống - Cefadroxil
Thuốc Hiconcil 500mg - SĐK VNB-0047-02

Hiconcil 500mg

0
Hiconcil 500mg - SĐK VNB-0047-02 - Khoáng chất và Vitamin. Hiconcil 500mg Viên nang - Amoxicilline