Danh sách

Methylsolon 16mg

0
Methylsolon 16mg - SĐK VD-5524-08 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Methylsolon 16mg Viên nén - Methylprednisolon

Methylsolon 4mg

0
Methylsolon 4mg - SĐK VD-5525-08 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Methylsolon 4mg Viên nén - Methylprednisolon

Prednisolone

0
Prednisolone - SĐK VD-10498-10 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Prednisolone - Prednisolone 5mg

Prednisolone

0
Prednisolone - SĐK VD-10499-10 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Prednisolone - Prednisolone 5mg

Metformin 500mg

0
Metformin 500mg - SĐK VD-10497-10 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Metformin 500mg - Metformin.HCl 500mg

Methylsolon 16

0
Methylsolon 16 - SĐK VD-22238-15 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Methylsolon 16 Viên nén - Methylprednisolon 16mg

Glimepiride 2mg

0
Glimepiride 2mg - SĐK VD-24334-16 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glimepiride 2mg Viên nén - Glimepirid 2mg

Probenecid 500mg

0
Probenecid 500mg - SĐK VD-5526-08 - Thuốc khác. Probenecid 500mg Viên bao phim - Probenecid

Glucosamin Plus

0
Glucosamin Plus - SĐK VD-5523-08 - Thuốc khác. Glucosamin Plus Viên bao phim - Glucosamin sulfat 500mg (d¬ới dạng Glucosamin sulfat natri clorid), Chondroitin sulfat 400mg

Vartel

0
Vartel - SĐK VD-11199-10 - Thuốc khác. Vartel - Trimetazidin.2HCl 20mg