Danh sách

Mencolda

0
Mencolda - SĐK VNA-0402-02 - Dầu xoa - Cao xoa. Mencolda Thuốc mỡ - Camphor, Menthol, Tinh dầu bạc hà, Tinh dầu Tràm, Methyl salicylate

Dầu gió Trường sa

0
Dầu gió Trường sa - SĐK VNA-3189-00 - Dầu xoa - Cao xoa. Dầu gió Trường sa Dầu xoa - Camphor, Eucalyptol, Menthol, Methyl salicylate, Dầu Parafin

Cao sao vàng

0
Cao sao vàng - SĐK VNA-3188-00 - Dầu xoa - Cao xoa. Cao sao vàng Cao xoa - Long não, Menthol, Tinh dầu bạc hà, Tinh dầu Tràm, Tinh dầu Hương nhu, Tinh dầu Quế

Cao sao vàng TW3

0
Cao sao vàng TW3 - SĐK V1429-H12-10 - Dầu xoa - Cao xoa. Cao sao vàng TW3 - Long não, Menthol, tinh dầu Bạc hà, tinh dầu Tràm, tinh dầu Hương nhu trắng, tinh dầu Quế

Cao sao vàng

0
Cao sao vàng - SĐK VD-24346-16 - Dầu xoa - Cao xoa. Cao sao vàng Cao xoa - Mỗi 3g cao chứa Menthol 33,66 mg; Camphor 584,16 mg; Tinh dầu bạc hà 178,22 mg; Tinh dầu tràm 643,56 mg; Tinh dầu hương nhu 56,44 mg; Tinh dầu quế 56,44 mg

Cao xoa định thống

0
Cao xoa định thống - SĐK VD-24914-16 - Dầu xoa - Cao xoa. Cao xoa định thống Cao xoa - Mỗi 8g cao chứa Menthol 0,3817mg; Camphor 1,0928mg; Tinh dầu bạc hà 1,1974mg; Tinh dầu tràm 0,5020mg; Tinh dầu quế 0,2562mg; Methyl salicylat 1,4484mg

Doxycyclin 100mg

0
Doxycyclin 100mg - SĐK VNA-3388-00 - Khoáng chất và Vitamin. Doxycyclin 100mg Viên nang - Doxycycline

Dabenzol 400mg

0
Dabenzol 400mg - SĐK V367-H12-05 - Khoáng chất và Vitamin. Dabenzol 400mg Viên nén - Albendazole

Clorocid 250mg

0
Clorocid 250mg - SĐK VNA-4476-01 - Khoáng chất và Vitamin. Clorocid 250mg Viên nén kèm toa hướng dẫn sử dụng - Chloramphenicol

Natri clorid 0,9%

0
Natri clorid 0,9% - SĐK VNA-3393-00 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Natri clorid 0,9% Dung dịch - sodium chloride