Danh sách

Cồn bạc hà

0
Cồn bạc hà - SĐK VNS-1154-03 - Dầu xoa - Cao xoa. Cồn bạc hà Dung dịch dùng ngoài - Tinh dầu bạc hà

Kibina

0
Kibina - SĐK VNA-4148-01 - Thuốc đường tiêu hóa. Kibina Thuốc cốm - Citric acid, sodium carbonate

Thuốc đỏ 1%

0
Thuốc đỏ 1% - SĐK S518-H12-05 - Thuốc sát khuẩn. Thuốc đỏ 1% Dung dịch dùng ngoài - Mercurochrome

oxy già 3%

0
oxy già 3% - SĐK S517-H12-05 - Thuốc sát khuẩn. oxy già 3% Dung dịch dùng ngoài - Hydrogen peroxide

Cồn sát trùng 70

0
Cồn sát trùng 70 - SĐK S514-H12-05 - Thuốc sát khuẩn. Cồn sát trùng 70 Dung dịch dùng ngoài - Ethanol

Dung dịch SIB

0
Dung dịch SIB - SĐK S516-H12-05 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Dung dịch SIB Dung dịch dùng ngoài - Benzoic acid, Salicylic acid, Iodide

Dung dịch A.S.A

0
Dung dịch A.S.A - SĐK S515-H12-05 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Dung dịch A.S.A Dung dịch dùng ngoài - Aspirin, Natri salicylat, ethanol

Cefuroxim Sodium for inj.0,75g

0
Cefuroxim Sodium for inj.0,75g - SĐK VN-1112-06 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Cefuroxim Sodium for inj.0,75g Bột pha tiêm-0,75g Cefuroxim - Cefuroxime sodium