Danh sách

Thuốc Saliment - SĐK VNA-3631-00

Saliment

0
Saliment - SĐK VNA-3631-00 - Dầu xoa - Cao xoa. Saliment Kem bôi da - Menthol, Methyl salicylate

Dầu gió con rồng

0
Dầu gió con rồng - SĐK VNB-2980-05 - Dầu xoa - Cao xoa. Dầu gió con rồng Dầu bôi xoa - Eucalyptol, Menthol, Methyl salicylate, Long não

Dầu gió Mekophar

0
Dầu gió Mekophar - SĐK VD-20950-14 - Dầu xoa - Cao xoa. Dầu gió Mekophar Dầu xoa - Mỗi 10ml chứa Eucalyptol 3,5g; Menthol 3,9g; Methyl salicylat 0,43g; Camphor 0,17g;
Thuốc Saliment - SĐK VNB-4540-05

Saliment

0
Saliment - SĐK VNB-4540-05 - Dầu xoa - Cao xoa. Saliment Kem bôi da - Menthol, Methyl salicylate
Thuốc Dung Dịch Uống Con Rồng - SĐK SDK-ctcr

Dung Dịch Uống Con Rồng

0
Dung Dịch Uống Con Rồng - SĐK SDK-ctcr - Thực phẩm chức năng. Dung Dịch Uống Con Rồng Cồn thuốc - Cao khô chiêu liêu, Cồn gừng 70, Tinh dầu hồi, Tinh dầu quế, Menthol, Tinh dầu bạc hà, Long não

Metronidazole 500mg

0
Metronidazole 500mg - SĐK VD-30683-18 - Khoáng chất và Vitamin. Metronidazole 500mg Dung dịch tiêm truyền - Mỗi chai 100ml chứa Metronidazol 500mg
Thuốc Metronidazole 500mg - SĐK VNA-4221-01

Metronidazole 500mg

0
Metronidazole 500mg - SĐK VNA-4221-01 - Khoáng chất và Vitamin. Metronidazole 500mg Dịch truyền - Metronidazole

Mekofloquin 250

0
Mekofloquin 250 - SĐK VD-19112-13 - Khoáng chất và Vitamin. Mekofloquin 250 Viên bao phim - Mefloquine HCl 250 mg

Mekofloquin 250

0
Mekofloquin 250 - SĐK VD-19112-13 - Khoáng chất và Vitamin. Mekofloquin 250 Viên bao phim - Mefloquine HCl 250 mg
Thuốc Mekozetel 400mg - SĐK V656-H12-05

Mekozetel 400mg

0
Mekozetel 400mg - SĐK V656-H12-05 - Khoáng chất và Vitamin. Mekozetel 400mg Viên nén bao phim - Albendazole