Danh sách

Dogliben

0
Dogliben - SĐK VD-3525-07 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Dogliben Viên nén - Gliclazide

Donaton 20

0
Donaton 20 - SĐK VD-4912-08 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Donaton 20 Viên nén bao phim - Tadalafil

Donaton 10

0
Donaton 10 - SĐK VD-4911-08 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Donaton 10 Viên nén bao phim - Tadalafil

Nilsored DNP 5mg

0
Nilsored DNP 5mg - SĐK VD-32226-19 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Nilsored DNP 5mg Viên nén - Prednison 5mg

P.A.S 1000

0
P.A.S 1000 - SĐK VD-4439-07 - Thuốc khác. P.A.S 1000 Viên bao phim - Aminosalicylat Natri dihydrat

Dozeni

0
Dozeni - SĐK VD-4438-07 - Thuốc khác. Dozeni Viên nang - Diacerhein

Sovigin – 80mg

0
Sovigin - 80mg - SĐK VD-5582-08 - Thuốc khác. Sovigin - 80mg Viên nang mềm - Cao Bạch quả

Hoạt huyết dưỡng não DN

0
Hoạt huyết dưỡng não DN - SĐK VD-5580-08 - Thuốc khác. Hoạt huyết dưỡng não DN Viên bao phim - Cao Bạch quả, Cao Đinh lăng

CDP – Quertin 250mg

0
CDP - Quertin 250mg - SĐK VD-5211-08 - Thuốc khác. CDP - Quertin 250mg Viên nang - Quercetin

P.A.S 1000 mg

0
P.A.S 1000 mg - SĐK VD-20998-14 - Thuốc khác. P.A.S 1000 mg Viên nén bao phim - Aminosalicylat natri dihydrat 1000 mg