Danh sách

Kidmin

0
Kidmin - SĐK VNB-3658-05 - Thực phẩm chức năng. Kidmin Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch - L-tyrosin, acid L-aspartic, L-histidin, L-proline, L-theonin, L-isoleucin, L-ananin, L-Methionine

Sod UIm chloride 0,9%

0
Sod UIm chloride 0,9% - SĐK VNB-3661-05 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Sod UIm chloride 0,9% Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch - sodium chloride

Sod UIm chloride 0,9%

0
Sod UIm chloride 0,9% - SĐK VNB-0907-03 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Sod UIm chloride 0,9% Dung dịch tiêm truyền - sodium chloride

Sod UIm chloride 0,9%

0
Sod UIm chloride 0,9% - SĐK VNB-3661-05 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Sod UIm chloride 0,9% Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch - sodium chloride

Lactacted ringer’s

0
Lactacted ringer's - SĐK VNB-3659-05 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Lactacted ringer's Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch - calcium chloride dihydrate, potassium chloride, sodium chloride, sodium lactate

Lactacted ringer’s

0
Lactacted ringer's - SĐK VNB-0906-03 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Lactacted ringer's Dung dịch tiêm truyền - calcium chloride dihydrate, potassium chloride, sodium chloride, sodium lactate

Glucose 5%

0
Glucose 5% - SĐK VNB-3657-05 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Glucose 5% Dung dịch tiêm truyên tĩnh mạch - Dextrose monohydrate

Glucose 20%

0
Glucose 20% - SĐK VNB-3656-05 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Glucose 20% Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch - Dextrose monohydrate

Glucose 20%

0
Glucose 20% - SĐK VD-30704-18 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Glucose 20% Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch - Glucose (Dextrose) 20%

Glucose 10%

0
Glucose 10% - SĐK VNB-3655-05 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Glucose 10% Dung dịch tiêm truyền tĩnh mạch - Dextrose monohydrate