Danh sách

Malafree 15mg

0
Malafree 15mg - SĐK VNB-2605-04 - Khoáng chất và Vitamin. Malafree 15mg Viên bao phim - Primaquine phosphate

Malachlo 155mg

0
Malachlo 155mg - SĐK VNB-2604-04 - Khoáng chất và Vitamin. Malachlo 155mg Viên nén - Chloroquine

Effectsal 400mg

0
Effectsal 400mg - SĐK VNB-1963-04 - Khoáng chất và Vitamin. Effectsal 400mg Viên bao phim - Norfloxacin

Distocide 600mg

0
Distocide 600mg - SĐK VNB-2151-04 - Khoáng chất và Vitamin. Distocide 600mg Viên bao phim - Praziquantel

Ceftriaxone

0
Ceftriaxone - SĐK VNB-4199-05 - Khoáng chất và Vitamin. Ceftriaxone Bột pha tiêm - Ceftriaxone

Ceftacin 1g

0
Ceftacin 1g - SĐK VNB-2603-04 - Khoáng chất và Vitamin. Ceftacin 1g Thuốc bột pha tiêm - Cefmetazol sodium

Cefotaxime

0
Cefotaxime - SĐK VNB-4198-05 - Khoáng chất và Vitamin. Cefotaxime Bột pha tiêm - Cefotaxime

Dybis 500mg

0
Dybis 500mg - SĐK VNB-1962-04 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Dybis 500mg Viên bao phim - Metformin

Dybis 850mg

0
Dybis 850mg - SĐK VD-0213-06 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Dybis 850mg Viên bao phim - Metformin hydrochloride

SP. Metformin 500mg

0
SP. Metformin 500mg - SĐK VD-5476-08 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. SP. Metformin 500mg Viên bao phim - Metformin HCl