Danh sách

Băng keo dán y tế cá nhân Easy band

0
Băng keo dán y tế cá nhân Easy band - SĐK VNA-3273-00 - Thuốc khác. Băng keo dán y tế cá nhân Easy band Miếng - Vải gạc tiệt trùng

Thuốc đỏ 1%

0
Thuốc đỏ 1% - SĐK VNA-4321-01 - Thuốc sát khuẩn. Thuốc đỏ 1% Dung dịch - Mercurochrome

Nước oxy già 10 Thể tích

0
Nước oxy già 10 Thể tích - SĐK VNA-3275-00 - Thuốc sát khuẩn. Nước oxy già 10 Thể tích Thuốc dùng ngoài - Nước Oxy già, Natrium salicylat

Cồn 90

0
Cồn 90 - SĐK VNA-3741-00 - Thuốc sát khuẩn. Cồn 90 Cồn thuốc - Ethanol

Dung dịch B.S.I 1%

0
Dung dịch B.S.I 1% - SĐK VNA-3742-00 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Dung dịch B.S.I 1% Cồn thuốc - Iodide, Benzoic acid, Salicylic acid, ethanol

Dung dịch Xanh MeThylen 2%

0
Dung dịch Xanh MeThylen 2% - SĐK VNA-3274-00 - Thuốc cấp cứu và giải độc. Dung dịch Xanh MeThylen 2% Dung dịch - Methylene blue

Diclofenac 50mg

0
Diclofenac 50mg - SĐK VNA-3948-01 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Diclofenac 50mg Viên bao tan trong ruột - Diclofenac