Danh sách

Nước oxy già 3%

0
Nước oxy già 3% - SĐK VNS-0003-01 - Thuốc sát khuẩn. Nước oxy già 3% Dung dịch - Hydrogen peroxide

Cồn 70

0
Cồn 70 - SĐK VNS-0002-01 - Thuốc sát khuẩn. Cồn 70 Dung dịch - Ethanol