Danh sách

Tinh dầu tràm

0
Tinh dầu tràm - SĐK VNA-1451-04 - Dầu xoa - Cao xoa. Tinh dầu tràm Tinh dầu dùng ngoài - Tinh dầu Tràm

Bột bó

0
Bột bó - SĐK VNA-3973-01 - Thuốc khác. Bột bó Hộp 5kg - Bột bó

Thuốc ích mẫu

0
Thuốc ích mẫu - SĐK V1091-H12-10 - Thuốc khác. Thuốc ích mẫu - ích mẫu thảo 128g, Ngải diệp 32g, Hương phụ chế 40g

Rượu thuốc ngũ gia bì

0
Rượu thuốc ngũ gia bì - SĐK V1376-H12-10 - Thuốc khác. Rượu thuốc ngũ gia bì - ngũ gia bì, thổ phục linh, trần bì