Danh sách

Dầu gió Kim

0
Dầu gió Kim - SĐK VNB-0889-03 - Dầu xoa - Cao xoa. Dầu gió Kim Dung dịch - Camphor, Eucalyptol, Menthol, mathylsalycilat, bouquet oil
Thuốc Dầu gió kim - SĐK VD-11138-10

Dầu gió kim

0
Dầu gió kim - SĐK VD-11138-10 - Dầu xoa - Cao xoa. Dầu gió kim Dầu xoa - Eucalyptol, menthol, methyl salicylat, camphor

Imox 500mg

0
Imox 500mg - SĐK VNB-0507-03 - Khoáng chất và Vitamin. Imox 500mg Viên nang - Amoxicilline

Direxiode 210mg

0
Direxiode 210mg - SĐK VNB-0506-03 - Khoáng chất và Vitamin. Direxiode 210mg Viên nén - Di-iodohydroxyquinoline

PRESULAN

0
PRESULAN - SĐK VNB-0352-02 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. PRESULAN Viên nén - Gliclazide, lactose, polyvidone
Thuốc Predian 80mg - SĐK VNB-0892-03

Predian 80mg

0
Predian 80mg - SĐK VNB-0892-03 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Predian 80mg Viên nén - Gliclazide

Gilemal

0
Gilemal - SĐK VNB-0900-01 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Gilemal Viên nén - Glibenclamide

Gliclazide Winthrop

0
Gliclazide Winthrop - SĐK VD-4981-08 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Gliclazide Winthrop Viên nén - Gliclazide

Direxiode 210mg

0
Direxiode 210mg - SĐK VD-19430-13 - Thuốc khác. Direxiode 210mg Viên nén - Diiodohydroxyquino line 210mg
Thuốc Spastop 40mg - SĐK VNB-0510-03

Spastop 40mg

0
Spastop 40mg - SĐK VNB-0510-03 - Thuốc đường tiêu hóa. Spastop 40mg Viên nén - Alverine citrate