Danh sách

Dầu cù là bảo long

0
Dầu cù là bảo long - SĐK VNB-0549-00 - Dầu xoa - Cao xoa. Dầu cù là bảo long Cao xoa - Long não, Menthol, Tinh dầu bạc hà, Tinh dầu khuynh diệp, Methyl salicylate
Thuốc Bổ tỳ Thổ Long - SĐK V304-H12-10

Bổ tỳ Thổ Long

0
Bổ tỳ Thổ Long - SĐK V304-H12-10 - Thuốc có nguồn gốc Thảo dược - Động vật. Bổ tỳ Thổ Long Thuốc nước uống - Đương quy, Bạch truật, đại hoàng, Hoài sơn, hoàng kỳ, kê nội kim, sơn trà
Thuốc Hội Long - SĐK V1436-H12-10

Hội Long

0
Hội Long - SĐK V1436-H12-10 - Thuốc có nguồn gốc Thảo dược - Động vật. Hội Long Hoàn mềm - Thục địa, Táo nhân,Cam thảo, Bạch truật, Đương quy, Viễn chí, Mạch môn, Đỗ trọng, Phục thần, Lộc nhung, Liên tu, Mật ong
Thuốc Kim long - SĐK V1382-H12-10

Kim long

0
Kim long - SĐK V1382-H12-10 - Thuốc có nguồn gốc Thảo dược - Động vật. Kim long Hoàn cứng - Huyền sâm, Sinh địa, Hạ liên thảo, Cam thảo, Thương nhĩ tử, Mộc tặc
Thuốc Thuốc nước Bạch long Thuỷ - SĐK V116-H12-10

Thuốc nước Bạch long Thuỷ

0
Thuốc nước Bạch long Thuỷ - SĐK V116-H12-10 - Thuốc có nguồn gốc Thảo dược - Động vật. Thuốc nước Bạch long Thuỷ Thuốc nước - Xuyên bối mẫu, Bách bộ, Thiên môn đông, Liên phòng, Cát cánh, Kinh giới,
Thuốc Bạch long - SĐK V1203-H12-10

Bạch long

0
Bạch long - SĐK V1203-H12-10 - Thuốc có nguồn gốc Thảo dược - Động vật. Bạch long Hoàn cứng - Trần bì, Cát cánh, Cam thảo, Liên tu, Tang bạch bì, Xuyên bối mẫu, Tắc kè, Bạch chỉ, Kinh giới
Thuốc Hắc long - SĐK VD-0267-06

Hắc long

0
Hắc long - SĐK VD-0267-06 - Thuốc có nguồn gốc Thảo dược - Động vật. Hắc long Hoàn cứng - Ma hoàng, Ngũ vị tử, Hoài sơn, Cam thảo, Hoàng kỳ, Mạch môn, Bạch truật, sa sâm
Thuốc Mộc Long - SĐK V1437-H12-10

Mộc Long

0
Mộc Long - SĐK V1437-H12-10 - Thuốc có nguồn gốc Thảo dược - Động vật. Mộc Long Hoàn cứng - Nhân trần, Sài đất, Kinh giới, Dành dành, Ké đầu ngựa, Phòng phong, Đại hoàng, Bạch thược, Sài hồ, Bạch chỉ, Kiến cò

Long đởm tả can

0
Long đởm tả can - SĐK VD-30802-18 - Thuốc khác. Long đởm tả can Cao lỏng - Mỗi chai 250 ml cao lỏng chứa các chất chiết được từ dược liệu tương đương Long đởm thảo 16 g; Trạch tả 16 g; Sài hồ 8 g; Hoàng cầm 8 g; Chi tử 8 g; Xa tiền tử 8 g; Đương quy 8 g; Sinh địa 8 g; Cam thảo 8 g

Cố tinh hoàn

0
Cố tinh hoàn - SĐK VD-30800-18 - Thuốc khác. Cố tinh hoàn Viên hoàn cứng - Mỗi gói 4g hoàn cứng chứa Hoàng bá 0,84 g; Tri mẫu 0,84 g; Sơn thù 0,42 g; Viễn chí 0,42 g; Khiếm thực 0,26 g; Liên tu 0,26 g; Phục linh 0,26 g; Mẫu lệ 0,17 g