Danh sách

Thuốc GOLD PEFFIZE - SĐK

GOLD PEFFIZE

0
GOLD PEFFIZE - SĐK - Thực phẩm chức năng. GOLD PEFFIZE Viên nén sủi bọt - Papain 60mg; Fungal Diastase (12000) 20mg; Simethicone 25mg
Thuốc GOLD PEFFIZE Kids - SĐK

GOLD PEFFIZE Kids

0
GOLD PEFFIZE Kids - SĐK - Thực phẩm chức năng. GOLD PEFFIZE Kids Thuốc bột sủi bọt - Acid citric 620 mg; Natri hydrocarbonat 802 mg