Danh sách

Thuốc Cerevit Fort - SĐK

Cerevit Fort

0
Cerevit Fort - SĐK - Thực phẩm chức năng. Cerevit Fort Viên nang mềm - CDP Choline ( Citicoline ) 5.00mg,Piracetam 400mg,Ginkgo biloba extract 120mg,Vinpocetin 5mg,Nattokinase 300FU,Garlic oil 30mg, Vitamin B6 2mg,Magnesium lactate 50mg
Thuốc Pepliaz - SĐK

Pepliaz

0
Pepliaz - SĐK - Thực phẩm chức năng. Pepliaz Viên nén sủi bọt - Papain 60mg, Fungal Diatase 20mg, Simethicone 25mg, Taurine 10mg, Lysin hydroclorid 15mg

Levofloxacin – US

0
Levofloxacin - US - SĐK VD-30896-18 - Khoáng chất và Vitamin. Levofloxacin - US Viên nén bao phim (màu vàng) - Levofloxacin (dưới dạng Levofloxacin hemihydrat) 500mg

Levofloxacin 500-US

0
Levofloxacin 500-US - SĐK VD-30897-18 - Khoáng chất và Vitamin. Levofloxacin 500-US Viên nén bao phim (màu vàng cam) - Levofloxacin (dưới dạng Levofloxacin hemihydrat) 500mg

Ciprofloxacin

0
Ciprofloxacin - SĐK VD-19237-13 - Khoáng chất và Vitamin. Ciprofloxacin Viên nén bao phim - Ciprofloxacin 750 mg

Ciprofloxacin

0
Ciprofloxacin - SĐK VD-19237-13 - Khoáng chất và Vitamin. Ciprofloxacin Viên nén bao phim - Ciprofloxacin 750 mg

Usapred

0
Usapred - SĐK VD-30901-18 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Usapred Viên nén - Prednison 5 mg

Glimepirid 4-US

0
Glimepirid 4-US - SĐK VD-30894-18 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glimepirid 4-US Viên nén - Glimepirid 4mg

Glimepirid 2-US

0
Glimepirid 2-US - SĐK VD-30893-18 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Glimepirid 2-US Viên nén - Glimepirid 2 mg

Notenxic

0
Notenxic - SĐK VD-28639-17 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Notenxic viên nén - Triamcinolon acetonid 4 mg