Danh sách

Oresol II

0
Oresol II - SĐK V285-H12-06 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Oresol II Thuốc bột uống - Glucose khan, Natri chloride, Natri citrat dihydrat, kali chloride

Oresol II 5,63g

0
Oresol II 5,63g - SĐK VNA-0368-02 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Oresol II 5,63g Thuốc bột - Glucose, sodium chloride, sodium citrate, potassium chloride, hương cam

Oresol 27,9g

0
Oresol 27,9g - SĐK VNA-0367-02 - Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base. Oresol 27,9g Thuốc bột - Glucose, sodium chloride, sodium citrate, potassium chloride

Maloxid

0
Maloxid - SĐK VNB-2580-04 - Thuốc đường tiêu hóa. Maloxid Viên nhai - magnesium trisilicate, Aluminum hydroxide
Thuốc Biolac - SĐK QLSP-853-15

Biolac

0
Biolac - SĐK QLSP-853-15 - Thuốc đường tiêu hóa. Biolac Viên nang cứng - Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus sporogenes, Lactobacillus kefir