Danh sách

Bidica

0
Bidica - SĐK VN-6365-02 - Thuốc đường tiêu hóa. Bidica Viên nén - Biphenyl Dimethyl Dicarboxylate

Conazym

0
Conazym - SĐK VN-7456-03 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Conazym Viên nén - Lysozyme Chloride

Daeshinprotase

0
Daeshinprotase - SĐK VN-13103-11 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Daeshinprotase Viên nén bao phim tan trong ruột - Bromelain, Crystallized Trypsin