Danh sách

Medphatobra 40

0
Medphatobra 40 - SĐK VN-6948-08 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Medphatobra 40 Dung dịch tiêm - Tobramycin

Medphatobra 80

0
Medphatobra 80 - SĐK VN-6949-08 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Medphatobra 80 Dung dịch tiêm - Tobramycin

Medphatobra 80

0
Medphatobra 80 - SĐK VN-19091-15 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Medphatobra 80 Dung dịch tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch - Tobramycin (dưới dạng Tobramycin sulfat) 40mg/ml