Danh sách

Ovitrelle

0
Ovitrelle - SĐK VN-11198-10 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Ovitrelle Dung dịch pha tiêm - Choriogonadotropin alfa

Gonal-f

0
Gonal-f - SĐK VN-11197-10 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Gonal-f Dung dịch tiêm pha sẵn trong bút - Follitropin alfa

Gonal-f

0
Gonal-f - SĐK VN-11968-11 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Gonal-f Dung dịch tiêm - Follitropin alfa

Gonal-f

0
Gonal-f - SĐK VN-13270-11 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Gonal-f Dung dịch tiêm pha sẵn trong bút - Follitropin alfa

Gonal-f®

0
Gonal-f® - SĐK QLSP-891-15 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Gonal-f® Dung dịch tiêm pha sẵn trong bút - Follitropin alfa (Follitropin alfa 300 IU (22 mg/ 0,5 ml)

Gonal-f®

0
Gonal-f® - SĐK QLSP-890-15 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Gonal-f® Bột và dung môi pha tiêm - Follitropin alfa (Follitropin alfa 75 IU (5,5 mg)

Pergoveris

0
Pergoveris - SĐK VN1-626-12 - Thuốc khác. Pergoveris Bột và dung môi pha tiêm - Follitropin alfa 150 IU (tương đương 11 microgam) và Lutropin alfa 75 IU (tương đương 3 microgam)