Danh sách

Newketocin Inj.

0
Newketocin Inj. - SĐK VN-15061-12 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Newketocin Inj. Dung dịch tiêm - Ketorolac tromethamine

Osbutone

0
Osbutone - SĐK VN-15997-12 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Osbutone Viên nén bao phim - Nabumetone

Hemasite

0
Hemasite - SĐK VN-16522-13 - Thuốc gây tê - mê. Hemasite Dung dịch tiêm - Bupivacain hydrochloride 21,12mg/4ml