Danh sách

Newcilotal Tablet

0
Newcilotal Tablet - SĐK VN-19996-16 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Newcilotal Tablet Viên nén bao phim - Tramadol HCl 37,5mg; Acetaminophen 325mg

Cenex Cap. 200mg

0
Cenex Cap. 200mg - SĐK VN-21949-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Cenex Cap. 200mg Viên nang cứng - Celecoxib 200mg