Danh sách

Hồng khôi bổ não

0
Hồng khôi bổ não - SĐK V1175-H12-10 - Thuốc khác. Hồng khôi bổ não - Bạch thược, Lạc tiên, Cam thảo, Cát cánh, Mạch môn, Ngũ vị tử, Chi tử, Phục thần, Đảng sâm, Sa sâm, Đương quy, Sinh địa, Hắc táo nhân, Thiên môn, Hoàng bá, Thỏ ty tử, Hoàng liên, Viễn chí

Hồng khôi viêm gan

0
Hồng khôi viêm gan - SĐK V1176-H12-10 - Thuốc khác. Hồng khôi viêm gan - Sài hồ, Bạch linh, Đương quy, Cam thảo, Bạch thược, Bạc hà, Bạch truật, Diệp hạ châu

Hồng khôi Viêm xoang hoàn

0
Hồng khôi Viêm xoang hoàn - SĐK V968-H12-10 - Thuốc khác. Hồng khôi Viêm xoang hoàn - Tân di, Đương quy, Sài hồ, Chi tử, huyền sâm, Xuyên bối mẫu, Bạc hà, Kim ngân hoa, Tế tân, Kinh giới, Bạch linh