Danh sách

Tolbupas 1mg

0
Tolbupas 1mg - SĐK VN1-679-12 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Tolbupas 1mg Miếng dán ngoài da - tulobuterol

Tolbupas 2mg

0
Tolbupas 2mg - SĐK VN-19047-15 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Tolbupas 2mg Miếng dán ngoài da - tulobuterol 2mg

Tolbupas 0.5mg

0
Tolbupas 0.5mg - SĐK VN-19833-16 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Tolbupas 0.5mg Miếng dán ngoài da - Mỗi miếng dán chứa Tulobuterol 0,5mg
Thuốc Tolbupas 0

Tolbupas 0,5mg

0
Tolbupas 0,5mg - SĐK VN1-647-12 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Tolbupas 0,5mg Miếng dán ngoài da - tulobuterol