Danh sách

Dexamethasone Sodium Phosphate

0
Dexamethasone Sodium Phosphate - SĐK VN-5973-08 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Dexamethasone Sodium Phosphate Thuốc tiêm - Dexamethasone Sodium Phosphate

Streptomycin Sulfate

0
Streptomycin Sulfate - SĐK VN-5413-08 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Streptomycin Sulfate Bột pha tiêm 1g Streptomycin - Streptomycin Sulfate

Lincomycin

0
Lincomycin - SĐK VN-5335-08 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Lincomycin Dung dịch tiêm - Lincomycin

Gentamycin Sulfate

0
Gentamycin Sulfate - SĐK VN-5975-08 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Gentamycin Sulfate Dung dịch tiêm - Gentamycin sulfate