Danh sách

Servipep 40

0
Servipep 40 - SĐK VN-5395-01 - Thuốc đường tiêu hóa. Servipep 40 Viên nén bao phim - Famotidine

Simplaqor

0
Simplaqor - SĐK VN-6782-02 - Thuốc tim mạch. Simplaqor Viên nén bao phim - Simvastatin

Simplaqor

0
Simplaqor - SĐK VN-6783-02 - Thuốc tim mạch. Simplaqor Viên nén bao phim - Simvastatin

Simplaqor

0
Simplaqor - SĐK VN-6781-02 - Thuốc tim mạch. Simplaqor Viên nén bao phim - Simvastatin

Serviflox 500

0
Serviflox 500 - SĐK VN-1023-06 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Serviflox 500 Viên nén bao phim-500mg Ciprofloxacin - Ciprofloxacin hydrochloride

Rimactazid 150/75

0
Rimactazid 150/75 - SĐK VN-6483-02 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Rimactazid 150/75 Viên nén bao phim - Rifampicin, Isoniazide

Rimcure 3 FDC

0
Rimcure 3 FDC - SĐK VN-6484-02 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Rimcure 3 FDC Viên nén bao phim - Rifampicin, Isoniazide, Pyrazinamide

Rimstar 4 FDC

0
Rimstar 4 FDC - SĐK VN-6485-02 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Rimstar 4 FDC Viên nén bao phim - Rifampicin, Isoniazide, Pyrazinamide, Ethambutol

Rimactazid 150

0
Rimactazid 150 - SĐK VN-6134-02 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Rimactazid 150 Viên nén bao phim - Rifampicin, Isoniazide

PZA CIBA 500

0
PZA CIBA 500 - SĐK VN-6133-02 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. PZA CIBA 500 Viên nén - Pyrazinamide