Danh sách

Myacalcic Nasal 200

0
Myacalcic Nasal 200 - SĐK VN-3130-07 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Myacalcic Nasal 200 Dung dịch xịt mũi-2200IU/ml - Synthetic salmon calcitonin

Procto-Glyvenol

0
Procto-Glyvenol - SĐK VN-16345-13 - Thuốc đường tiêu hóa. Procto-Glyvenol Viên đạn - Tribenoside 400mg; Lidocaine 40mg

Trileptal

0
Trileptal - SĐK VN-4059-07 - Thuốc hướng tâm thần. Trileptal Hỗndịch uống - Oxcarbazepin

Voltaren 50

0
Voltaren 50 - SĐK VN-14758-12 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Voltaren 50 Viên đặt - Diclofenac sodium