Danh sách

Sirdalud

0
Sirdalud - SĐK VN-7777-09 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Sirdalud Viên nén - Tizanidin HCl

Voltaren 25

0
Voltaren 25 - SĐK VN-21539-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Voltaren 25 Viên nén bao tan trong ruột - Diclofenac natri 25mg

Cataflam 25

0
Cataflam 25 - SĐK VN-7775-09 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Cataflam 25 Viên nén bao đường - Diclofenac potassium

Cataflam 50

0
Cataflam 50 - SĐK VN-7776-09 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Cataflam 50 Viên nén bao đường - Diclofenac potassium

Voltaren 25

0
Voltaren 25 - SĐK VN-13292-11 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Voltaren 25 Viên nén không tan trong dạ dày - Diclofenac sodium

Cataflam 50

0
Cataflam 50 - SĐK VN-18617-15 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Cataflam 50 Viên nén bao đường - Diclofenac kali 50mg
Thuốc Voltaren 50 - SĐK VN-13293-11

Voltaren 50

0
Voltaren 50 - SĐK VN-13293-11 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Voltaren 50 Viên nén không tan trong dạ dày - Diclofenac sodium
Thuốc Cataflam 25 - SĐK VN-18616-15

Cataflam 25

0
Cataflam 25 - SĐK VN-18616-15 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Cataflam 25 Viên nén bao đường - Diclofenac kali 25mg