Danh sách

Fugacar fruit 500mg

0
Fugacar fruit 500mg - SĐK VN-7158-02 - Khoáng chất và Vitamin. Fugacar fruit 500mg Viên nén - Mebendazole
Thuốc Fugacar 500mg - SĐK VN-10204-05

Fugacar 500mg

0
Fugacar 500mg - SĐK VN-10204-05 - Khoáng chất và Vitamin. Fugacar 500mg Viên nén - Mebendazole

Cravit IV

0
Cravit IV - SĐK VN-8601-04 - Khoáng chất và Vitamin. Cravit IV Dung dịch truyền - Levofloxacine

Pabron cough

0
Pabron cough - SĐK VN-9191-09 - Thuốc khác. Pabron cough Viên nén -

Pabron cough (kids)

0
Pabron cough (kids) - SĐK VN-9192-09 - Thuốc khác. Pabron cough (kids) Sirô -

Cravit I.V.

0
Cravit I.V. - SĐK VN-9170-09 - Thuốc khác. Cravit I.V. Dung dịch tiêm truyền -
Thuốc Motilium 1mg/ml - SĐK VN-10206-05

Motilium 1mg/ml

0
Motilium 1mg/ml - SĐK VN-10206-05 - Thuốc đường tiêu hóa. Motilium 1mg/ml Hỗn dịch uống - Domperidone
Thuốc Motilium-M - SĐK VN-0911-06

Motilium-M

0
Motilium-M - SĐK VN-0911-06 - Thuốc đường tiêu hóa. Motilium-M Viên nén-10mg Domperidone - Domperidone maleate

Imodium 400mg

0
Imodium 400mg - SĐK VN-10205-05 - Thuốc đường tiêu hóa. Imodium 400mg Viên nang - Loperamide

Mylom drops

0
Mylom drops - SĐK VN-7333-08 - Thuốc đường tiêu hóa. Mylom drops Hỗn dịch uống - Simethicone