Danh sách

Polidom

0
Polidom - SĐK VN-8001-09 - Thuốc phụ khoa. Polidom Viên nang mềm đặt âm đạo - Clindamycin phosphate; Clotrimazole

Microstun

0
Microstun - SĐK VN-12986-11 - Thuốc phụ khoa. Microstun Viên nang mềm đặt âm đạo - Neomycin sulfate 35 000IU, Nystatin 100 000IU, Polymyxin B sulfate 35 000 IU

Push

0
Push - SĐK VN-20120-16 - Thuốc phụ khoa. Push Viên nang mềm đặt âm đạo - Neomycin sulfat 35000 IU; Nystatin 100000 IU; Polymyxin B sulphate 35000 IU

Solvit

0
Solvit - SĐK VN-8121-09 - Thuốc khác. Solvit Viên nang mềm - Omega 3 Fish oil 300mg tương đương EPA 90mg, DHA 60mg, evening primrose oil 500mg

Savit

0
Savit - SĐK VN-8619-09 - Thuốc khác. Savit Viên nang mềm -

Mytone

0
Mytone - SĐK VN-8618-09 - Thuốc khác. Mytone Viên nang mềm -

Glaze

0
Glaze - SĐK VN-8617-09 - Thuốc khác. Glaze Viên nang mềm -

E-Tot

0
E-Tot - SĐK VN-8616-09 - Thuốc khác. E-Tot Viên nang mềm -

Covit

0
Covit - SĐK VN-8615-09 - Thuốc khác. Covit Viên nang mềm -

Bom-Vital

0
Bom-Vital - SĐK VN-8478-09 - Thuốc khác. Bom-Vital Viên nang mềm -