Danh sách

Oxaliplatin Medac

0
Oxaliplatin Medac - SĐK VN2-75-13 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Oxaliplatin Medac Bột đông khô pha truyền tĩnh mạch - Oxaliplatin 150mg

Oxaliplatin Medac

0
Oxaliplatin Medac - SĐK VN2-76-13 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Oxaliplatin Medac Bột đông khô pha truyền tĩnh mạch - Oxaliplatin 50mg

Oxaliplatin Medac

0
Oxaliplatin Medac - SĐK VN2-74-13 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Oxaliplatin Medac Bột đông khô pha truyền tĩnh mạch - Oxaliplatin 100mg

Gemcitabine Medac

0
Gemcitabine Medac - SĐK VN2-167-13 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Gemcitabine Medac Bột đông khô pha dung dịch truyền tĩnh mạch - Gemcitabine (dưới dạng Gemcitabine hydrochloride) 200mg

Gemcitabine Medac

0
Gemcitabine Medac - SĐK VN2-220-14 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Gemcitabine Medac Bột đông khô pha dung dịch truyền tĩnh mạch - Gemcitabine (dưới dạng gemcitabine hydrochloride) 1000mg

Oxaliplatin Medac

0
Oxaliplatin Medac - SĐK VN-20437-17 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Oxaliplatin Medac Thuốc bột đông khô pha tiêm - Mỗi lọ chứa Oxaliplatin 50mg

Oxaliplatin Mediae

0
Oxaliplatin Mediae - SĐK VN-20695-17 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Oxaliplatin Mediae Bột đông khô pha dịch truyền tĩnh mạch - Oxaliplatin 150mg

Oxaliplatin “Ebewe” 50mg/10ml

0
Oxaliplatin "Ebewe” 50mg/10ml - SĐK VN-19466-15 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Oxaliplatin "Ebewe” 50mg/10ml bột đông khô để pha dung dịch tiêm truyền - Oxaliplatin 50 mg/10ml

Oxaliplatin “Ebewe” 100mg/20ml

0
Oxaliplatin "Ebewe” 100mg/20ml - SĐK VN-19465-15 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Oxaliplatin "Ebewe” 100mg/20ml bột đông khô để pha dung dịch tiêm truyền - Oxaliplatin 100mg/20ml

Epirubicin onkovis 2 mg/ml

0
Epirubicin onkovis 2 mg/ml - SĐK VN2-474-16 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Epirubicin onkovis 2 mg/ml Dung dịch tiêm - Epirubicin hydroclorid 50 mg/25ml