Danh sách

Stalevo 100/25/200

0
Stalevo 100/25/200 - SĐK VN-7779-09 - Thuốc chống Parkinson. Stalevo 100/25/200 Viên nén bao phim - Levodopa, Carbidopa monohydrate, Entacapone
Thuốc Stalevo 150/37

Stalevo 150/37,5/200

0
Stalevo 150/37,5/200 - SĐK VN-7778-09 - Thuốc chống Parkinson. Stalevo 150/37,5/200 Viên nén bao phim - Levodopa, Carbidopa monohydrate, Entacapone
Thuốc Stalevo 150/37

Stalevo 150/37,5/200

0
Stalevo 150/37,5/200 - SĐK VN-18401-14 - Thuốc chống Parkinson. Stalevo 150/37,5/200 Viên nén bao phim - Levodopa 150mg; Carbidopa (dưới dạng Carbidopa monohydrat) 37,5mg; entacapon 200mg
Thuốc Stalevo 100/25/200 - SĐK VN-18400-14

Stalevo 100/25/200

0
Stalevo 100/25/200 - SĐK VN-18400-14 - Thuốc chống Parkinson. Stalevo 100/25/200 Viên nén bao phim - Levodopa 100mg; Carbidopa (dưới dạng Carbidopa monohydrat) 25mg; entacapon 200mg

Temodal Capsule

0
Temodal Capsule - SĐK VN-17530-13 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Temodal Capsule Viên nang cứng - Temozolomide 100mg