Danh sách

Pletaal OD Tablets 100mg

0
Pletaal OD Tablets 100mg - SĐK VN-20194-16 - Thuốc tác dụng đối với máu. Pletaal OD Tablets 100mg Viên nén tan trong miệng - Cilostazol 100mg

Pletaal OD Tablets 50mg

0
Pletaal OD Tablets 50mg - SĐK VN-20195-16 - Thuốc tác dụng đối với máu. Pletaal OD Tablets 50mg Viên nén tan trong miệng - Cilostazol 50mg