Danh sách

Betapride-1

0
Betapride-1 - SĐK VN-7134-08 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Betapride-1 Viên nén - Glimepiride

Betapride-2

0
Betapride-2 - SĐK VN-7135-08 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Betapride-2 Viên nén - Glimepiride

Livoluk

0
Livoluk - SĐK VN-6128-08 - Thuốc khác. Livoluk Dung dịch uống - Lactulose

Panium 50

0
Panium 50 - SĐK VN-8670-09 - Thuốc khác. Panium 50 Viên nang mềm -

Tagraf 0.5

0
Tagraf 0.5 - SĐK VN-7136-08 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Tagraf 0.5 Viên nang cứng - Tacrolimus

Tagraf 1.0

0
Tagraf 1.0 - SĐK VN-7137-08 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Tagraf 1.0 Viên nang cứng - Tacrolimus

Panium-100

0
Panium-100 - SĐK VN-6633-08 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Panium-100 Viên nang mềm - Cyclosporine

Panium-25

0
Panium-25 - SĐK VN-6634-08 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Panium-25 Viên nang mềm - Cyclosporine

Mylaen-500

0
Mylaen-500 - SĐK VN-7654-09 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Mylaen-500 Viên nén bao phim - Mycophenolate mofetil

Mylaen-250

0
Mylaen-250 - SĐK VN-7653-09 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Mylaen-250 Viên nén bao phim - Mycophenolate mofetil