Danh sách

Genertam for Inj 1.5g

0
Genertam for Inj 1.5g - SĐK VN-9792-10 - Thuốc khác. Genertam for Inj 1.5g Bột pha tiêm - Natri sulbactam; Natri Ampicilin

Ampi-Sul for Inj 1.5g

0
Ampi-Sul for Inj 1.5g - SĐK VN-10093-10 - Thuốc khác. Ampi-Sul for Inj 1.5g Bột pha tiêm - Ampicillin natri, Sulbactam natri

Oxnas Tablets 625mg

0
Oxnas Tablets 625mg - SĐK VN-9803-10 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Oxnas Tablets 625mg Viên nén bao phim - Amoxicillin 500mg; Potassium clavulanate (tương đương 125mg acid clavulanic)

Pentacillin Injection 1,5g

0
Pentacillin Injection 1,5g - SĐK VN-3652-07 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Pentacillin Injection 1,5g Bột pha tiêm 1g/0,5g - Ampicillin sodium, Sulbactam sodium

Oxnas Tab

0
Oxnas Tab - SĐK VN-4138-07 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Oxnas Tab Viên nén bao phim - Amoxicilline, Potassium clavulanate

Carcix injection 1,6g

0
Carcix injection 1,6g - SĐK VN-3333-07 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Carcix injection 1,6g Bột pha tiêm-1,5g/0,1g - Ticarcillin Natri, clavulanat kali

Moxicle 0,6g

0
Moxicle 0,6g - SĐK VN-6108-08 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Moxicle 0,6g Bột pha tiêm - Amoxicilin Sodium; Clavulanate kali

Moxicle 1,2g

0
Moxicle 1,2g - SĐK VN-6109-08 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Moxicle 1,2g Bột pha tiêm - Amoxicilin Sodium; Clavulanate kali

Amoxsam tab 625mg

0
Amoxsam tab 625mg - SĐK VN-5741-08 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Amoxsam tab 625mg Viên nén bao phim - Amoxicillin, Kali clavulanat

Oxnas duo suspension

0
Oxnas duo suspension - SĐK VN-8974-09 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Oxnas duo suspension Bột pha hỗn dịch uống - amoxicillin,acid clavulanic