Danh sách

Campto

0
Campto - SĐK VN-10463-10 - Thuốc khác. Campto Dung dịch đậm đặc để pha dung dịch tiêm truyền - Irinotecan Hydrochloride

Campto

0
Campto - SĐK VN-10462-10 - Thuốc khác. Campto Dung dịch đậm đặc để pha dung dịch tiêm truyền - Irinotecan Hydrochloride

Campto

0
Campto - SĐK VN-20050-16 - Thuốc khác. Campto Dung dịch đậm đặc để pha dung dịch tiêm truyền - Irinotecan hydroclorid trihydrate 100mg/5ml

Campto

0
Campto - SĐK VN-20051-16 - Thuốc khác. Campto Dung dịch đậm đặc để pha dung dịch tiêm truyền - Irinotecan hydroclorid trihydrale 40mg/2ml

Vincristine Sulfate

0
Vincristine Sulfate - SĐK VN-1957-06 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Vincristine Sulfate Dung dịch tiêm-1mg/ml - Vincristine sulfate

Methotrexate

0
Methotrexate - SĐK VN-1956-06 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Methotrexate Dung dịch tiêm-25mg/ml - Methotrexate

Methotrexate

0
Methotrexate - SĐK VN-1955-06 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Methotrexate Dung dịch tiêm-25mg/ml - Methotrexate

Etoposide

0
Etoposide - SĐK VN-1954-06 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Etoposide Dung dịch tiêm-20mg/ml - Etoposide

Cisplatin

0
Cisplatin - SĐK VN-1952-06 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Cisplatin Dung dịch tiêm-1mg/ml - Cisplatin

Cisplatin

0
Cisplatin - SĐK VN-1953-06 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Cisplatin Dung dịch tiêm-1mg/ml - Cisplatin