Danh sách

Fasigyne

0
Fasigyne - SĐK VN-1476-06 - Khoáng chất và Vitamin. Fasigyne Viên nén bao phim-500mg - Tinidazole

Diflucan

0
Diflucan - SĐK VN-1958-06 - Khoáng chất và Vitamin. Diflucan Viên nang-150mg - Fluconazole

Dalacin C

0
Dalacin C - SĐK VN-7784-09 - Thuốc khác. Dalacin C Viên nang - Clindamycin HCl

Debridat

0
Debridat - SĐK VN-0547-06 - Thuốc đường tiêu hóa. Debridat Viên nén bao phim-100mg - Trimebutine
Thuốc Amlor - SĐK VN-9352-05

Amlor

0
Amlor - SĐK VN-9352-05 - Thuốc tim mạch. Amlor Viên nang - Amlodipine

Amlor

0
Amlor - SĐK VN-7937-09 - Thuốc tim mạch. Amlor Viên nang cứng - Amlodipine besylate

Amlor

0
Amlor - SĐK VN-10465-10 - Thuốc tim mạch. Amlor Viên nang - Amlodipine besylate

Fasigyne

0
Fasigyne - SĐK VN-1476-06 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Fasigyne Viên nén bao phim-500mg - Tinidazole

Diflucan

0
Diflucan - SĐK VN-1958-06 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Diflucan Viên nang-150mg - Fluconazole

Diflucan

0
Diflucan - SĐK VN-14768-12 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Diflucan Viên nang - Fluconazole