Danh sách

Lipitor 40mg

0
Lipitor 40mg - SĐK VN-17769-14 - Thuốc tim mạch. Lipitor 40mg Viên nén bao phim - Atorvastatin (dưới dạng Atorvastatin hemicalci.1,5H2O) 40mg

Amlor

0
Amlor - SĐK VN-21936-19 - Thuốc tim mạch. Amlor Viên nén - Amlodipine (dưới dạng Amlodipine besilate) 5mg
Thuốc Lipitor 10mg - SĐK VN-17768-14

Lipitor 10mg

0
Lipitor 10mg - SĐK VN-17768-14 - Thuốc tim mạch. Lipitor 10mg Viên nén bao phim - Atorvastatin (dưới dạng Atorvastatin hemicalci.1,5H2O) 10mg
Thuốc Lipitor 20mg - SĐK VN-17767-14

Lipitor 20mg

0
Lipitor 20mg - SĐK VN-17767-14 - Thuốc tim mạch. Lipitor 20mg Viên nén bao phim - Atorvastatin (dưới dạng Atorvastatin hemicalci. 1,5H2O) 20mg

Zyvox

0
Zyvox - SĐK VN-19510-15 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Zyvox Viên nén bao phim - Linezolid 600mg

Celebrex

0
Celebrex - SĐK VN-3146-07 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Celebrex Viên nang-200mg - Celecoxib
Thuốc Celebrex - SĐK VN-20332-17

Celebrex

0
Celebrex - SĐK VN-20332-17 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Celebrex Viên nang cứng - Celecoxib 200mg;
Thuốc Celebrex - SĐK VN-15106-12

Celebrex

0
Celebrex - SĐK VN-15106-12 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Celebrex Viên nang - Celecoxib