Danh sách

Thuốc Medrol - SĐK VN-0548-06

Medrol

0
Medrol - SĐK VN-0548-06 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Medrol Viên nén-4mg - Methylprednisolone
Thuốc Medrol - SĐK VN-0549-06

Medrol

0
Medrol - SĐK VN-0549-06 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Medrol Viên nén - Methylprednisolone

Farmorubicin

0
Farmorubicin - SĐK VN-10302-05 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Farmorubicin Bột pha dung dịch tiêm - Epirubicin

Daunoblastina

0
Daunoblastina - SĐK VN-9355-05 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Daunoblastina Thuốc bột pha tiêm - Daunorubicin

Aromasin

0
Aromasin - SĐK VN-8509-04 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Aromasin Viên nén bao đường - Exemestane

Adriblastina

0
Adriblastina - SĐK VN-9354-05 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Adriblastina Thuốc bột pha tiêm - Doxorubicine

Aracytin

0
Aracytin - SĐK VN-3148-07 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Aracytin Bột pha tiêm-500mg - Cytarabine

Aracytin

0
Aracytin - SĐK VN-3149-07 - Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch. Aracytin Bột pha tiêm-100mg - Cytarabine