Danh sách

Evozid 1g injection

0
Evozid 1g injection - SĐK VN-5575-10 - Khoáng chất và Vitamin. Evozid 1g injection Bột pha tiêm - Ceftazidime

Evofix 400mg

0
Evofix 400mg - SĐK VN-5574-10 - Khoáng chất và Vitamin. Evofix 400mg Viên nang - Cefixime

Evopride 1mg

0
Evopride 1mg - SĐK VN-8248-09 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Evopride 1mg Viên nén - Glimepiride

Evopride 2mg

0
Evopride 2mg - SĐK VN-8249-09 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Evopride 2mg Viên nén - Glimepiride

Evopride 2mg

0
Evopride 2mg - SĐK VN-20204-16 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Evopride 2mg Viên nén - Glimepiride 2mg

Evopride 1mg

0
Evopride 1mg - SĐK VN-19725-16 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Evopride 1mg Viên nén không bao - Glimepiride 1mg

X-Plended Tablet 5mg

0
X-Plended Tablet 5mg - SĐK VN-9797-10 - Thuốc khác. X-Plended Tablet 5mg Viên nén - Rosuvastatin calcium

Bonlife Tablet 70mg

0
Bonlife Tablet 70mg - SĐK VN-5572-10 - Thuốc khác. Bonlife Tablet 70mg Viên nén - Alendronate sodium trihydrate

Aireez 10mg Tablet

0
Aireez 10mg Tablet - SĐK VN-10479-10 - Thuốc khác. Aireez 10mg Tablet Viên nén bao phim - Montelukast sodium

Treatan 8mg tablet

0
Treatan 8mg tablet - SĐK VN-5576-10 - Thuốc tim mạch. Treatan 8mg tablet Viên nén - Candesartan Cilexetil