Danh sách

Rabegard-20

0
Rabegard-20 - SĐK VN-11271-10 - Thuốc khác. Rabegard-20 Viên nén bao tan trong ruột - Rabeprazole Sodium

Pletin

0
Pletin - SĐK VN-13347-11 - Thuốc khác. Pletin Viên nén - Paracetamol

Therasil Sore Throat Formula

0
Therasil Sore Throat Formula - SĐK VN-4070-07 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Therasil Sore Throat Formula Viên ngậm - 2,4 Dichlorobenzyl Alcohol, Amylmetacresol

Therasil Sore Throat Formula

0
Therasil Sore Throat Formula - SĐK VN-4071-07 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Therasil Sore Throat Formula Viên ngậm - 2,4 Dichlorobenzyl Alcohol, Amylmetacresol

Therasil Sore Throat Formula

0
Therasil Sore Throat Formula - SĐK VN-4069-07 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Therasil Sore Throat Formula Viên ngậm - 2,4 Dichlorobenzyl Alcohol, Amylmetacresol

Therasil Sore Throat Formula

0
Therasil Sore Throat Formula - SĐK VN-17566-13 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Therasil Sore Throat Formula Viên ngậm - 2,4 Dichlorobenzyl Alcohol 1,2mg; Amylmetacresol 0,6mg

Therasil Sore Throat Formula

0
Therasil Sore Throat Formula - SĐK VN-17564-13 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Therasil Sore Throat Formula Viên ngậm - 2,4 Dichlorobenzyl Alcohol 1,2mg; Amylmetacresol 0,6mg

Therasil Sore Throat Formula

0
Therasil Sore Throat Formula - SĐK VN-17565-13 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Therasil Sore Throat Formula Viên ngậm - 2,4 Dichlorobenzyl Alcohol 1,2mg; Amylmetacresol 0,6mg

Plerom-20

0
Plerom-20 - SĐK VN-1970-06 - Thuốc đường tiêu hóa. Plerom-20 Viên nang-20mg - Omeprazole

Peptica-L Kit

0
Peptica-L Kit - SĐK VN-0558-06 - Thuốc đường tiêu hóa. Peptica-L Kit Viên nang, viên nén - Lansoprazole (30mg), Tinidazole (500mg), Clarithromycin (250mg)