Danh sách

Makrodex

0
Makrodex - SĐK VN-7385-03 - Khoáng chất và Vitamin. Makrodex Viên nén bao phim - Roxithromycin

Grancef 200

0
Grancef 200 - SĐK VN-1493-06 - Khoáng chất và Vitamin. Grancef 200 Viên nang-200mg - Cefixime

Grancef

0
Grancef - SĐK VN-1491-06 - Khoáng chất và Vitamin. Grancef Bột pha xi rô-600mg/30ml - Cefixime

Grancef 100

0
Grancef 100 - SĐK VN-1492-06 - Khoáng chất và Vitamin. Grancef 100 Viên nang-100mg - Cefixime

Dynacef

0
Dynacef - SĐK VN-7384-03 - Khoáng chất và Vitamin. Dynacef Bột pha dung dịch tiêm - Cephradine

Clacef

0
Clacef - SĐK VN-7383-03 - Khoáng chất và Vitamin. Clacef Bột pha dung dịch tiêm - Cefotaxime

Ceftum

0
Ceftum - SĐK VN-7382-03 - Khoáng chất và Vitamin. Ceftum Bột pha dung dịch tiêm - Ceftazidime
Thuốc Medexa 4mg - SĐK VN-8511-04

Medexa 4mg

0
Medexa 4mg - SĐK VN-8511-04 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Medexa 4mg Viên nén - Methylprednisolone

Medexa 125mg

0
Medexa 125mg - SĐK VN-9169-04 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Medexa 125mg Thuốc bột pha tiêm - Methylprednisolone

Medexa 16mg

0
Medexa 16mg - SĐK VN-8512-04 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Medexa 16mg Viên nén - Methylprednisolone