Danh sách

Kitizole 500

0
Kitizole 500 - SĐK VN-6218-02 - Khoáng chất và Vitamin. Kitizole 500 Viên nén bao phim - Tinidazole

IP Zine

0
IP Zine - SĐK VN-8042-03 - Khoáng chất và Vitamin. IP Zine Viên nén bao phim - Cefuroxime

IP Zine

0
IP Zine - SĐK VN-8402-04 - Khoáng chất và Vitamin. IP Zine Viên nén bao phim - Cefuroxime

IP Klab

0
IP Klab - SĐK VN-8038-03 - Khoáng chất và Vitamin. IP Klab Viên nén bao phim - Clarithromycin

Interstabine

0
Interstabine - SĐK VN-9625-05 - Khoáng chất và Vitamin. Interstabine Viên nang - Fluconazole

IP Klab

0
IP Klab - SĐK VN-8037-03 - Khoáng chất và Vitamin. IP Klab Viên nén bao phim - Clarithromycin

Interfoxeil 500mg

0
Interfoxeil 500mg - SĐK VN-9336-05 - Khoáng chất và Vitamin. Interfoxeil 500mg Viên nang - Cefadroxil

Rintin 300

0
Rintin 300 - SĐK VN-6221-02 - Thuốc đường tiêu hóa. Rintin 300 Viên nén bao phim - Ranitidine

Iterlansil

0
Iterlansil - SĐK VN-8775-04 - Thuốc đường tiêu hóa. Iterlansil Viên nang cứng - Lansoprazole

Fintin

0
Fintin - SĐK VN-6217-02 - Thuốc đường tiêu hóa. Fintin Viên nén - Famotidine