Danh sách

Zanedip

0
Zanedip - SĐK VN-7921-03 - Thuốc tim mạch. Zanedip Viên nén bao phim - Lercanidipine

Zanedip

0
Zanedip - SĐK VN-5005-07 - Thuốc tim mạch. Zanedip Viên bao phim - Lercanidipine

Zanedip 20mg

0
Zanedip 20mg - SĐK VN-18107-14 - Thuốc tim mạch. Zanedip 20mg Viên nén bao phim - Lercanidipin hydroclorid 20mg

Zanedip 10mg

0
Zanedip 10mg - SĐK VN-18798-15 - Thuốc tim mạch. Zanedip 10mg Viên nén bao phim - Lercanidipin (dưới dạng Lercanidipin hydroclorid) 10 mg
Thuốc Zanedip 10mg - SĐK VN-7722-09

Zanedip 10mg

0
Zanedip 10mg - SĐK VN-7722-09 - Thuốc tim mạch. Zanedip 10mg Viên nén bao phim - Lercanidipine HCL

Genurin

0
Genurin - SĐK VN-5383-10 - Thuốc hỗ trợ trong điều trị bệnh đường tiết niệu. Genurin Viên nén bao phim - Flavoxate hydrochlorid